Ochrona Twojej prywatności

Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności,
która dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Gromadzenie danych i wykorzystanie plików cookie

Mechanizmy witryny zbierają w sposób automatyczny dane składające się na logi systemowe (np. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami witryny, a także do prowadzenia statystyk.

W formie cookies zapisywane są dane sesyjne oraz dane mechanizmów śledzących (statystyki odwiedzin witryny). Używane pliki cookie nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

Większość plików cookie to dane sesyjne, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji (po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki).

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia domyślne dotyczące cookies (akceptacja/odmowa zapisu).

Zgodnie ze standardami funkcjonującymi w Internecie, na witrynie mogą być prezentowane odsyłacze (linki) prowadzące do stron zewnętrznych.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące prawa

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zadbać o ochronę danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne, a wyrażone zgody na ich zbieranie i przetwarzanie w każdej chwili mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy nas poinformować o swoim sprzeciwie za pomocą stosownego oświadczenia wysłanego na nasz adres korespondencyjny lub konto e-mail wskazane w danych teleadresowych.

Informacja o ochronie danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy w następujących celach: zawierania i realizacji łączącej umowy świadczenia oferowanych usług, realizacji zamówień, płatności, jak również obsługi reklamacji, realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie, ochrona praw, w tym egzekwowanie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, prowadzenie działań marketingowych produktów i usług, w tym wysyłania informacji handlowych na podstawie wyrażonych odrębnych zgód.

Możemy przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej informacji:

Dołożymy wszelkich starań, aby stosowane środki i procedury bezpieczeństwa – techniczne i organizacyjne, zapewniały wymaganą prawem ochronę danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez nas i/lub podmioty przetwarzające dane, tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych do postępować prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Ponadto informujemy, iż istnieje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub modyfikacji, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych oraz wzniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień, należy wydać stosowną dyspozycję na adres korespondencyjny lub konto e-mail wskazane w danych teleadresowych.

Powrót na stronę główną